Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot de rol van de medezeggenschap?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

De HvA wil het gesprek over de inzet van de studievoorschotmiddelen voeren met studenten en docenten. Dit gebeurt via de medezeggenschap op drie manieren: hogeschoolbreed, binnen de faculteiten en binnen de opleidingen.

In de opleidingscommissies en medezeggenschapsraden wordt besproken wat de plannen zijn voor het uitgeven van de studievoorschotmiddelen en de voortgang hiervan. Jaarlijks kijken we samen of de plannen worden voortgezet, bijgesteld / vernieuwd of stopgezet.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)