Hoe moet de opleiding het meerjarenplan opstellen?

Geüpdatet 9 months ago door Centrum voor Medezeggenschap

De HvA heeft ervoor gekozen de uitwerking van het hogeschoolbrede plan ‘Kwaliteitsafspraken HvA 2019 – 2024’ voor de besteding van de studievoorschotmiddelen vooral op het niveau van faculteiten en opleidingen te doen.

Faculteiten en opleidingen stellen een meerjarenplan op waarin staat beschreven:

  • Wat ze met de besteding van de studievoorschotmiddelen willen bereiken (doelen)
  • Welke maatregelen ze nemen om deze doelen te bereiken
  • Hoeveel geld in welk jaar aan deze maatregelen wordt besteed
  • Welke afspraken ze met de medezeggenschap hebben gemaakt over hun betrokkenheid bij het vaststellen van het plan en tijdens de uitvoering van de plannen

Om de faculteiten en opleidingen te helpen bij het opstellen van hun meerjarenplannen is een handreiking ontwikkeld.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)