Wie mogen er stemmen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Studenten van de HvA kunnen een stem uitbrengen op een student-kandidaat voor de betreffende deelraad van de eigen faculteit en een stem voor een student-kandidaat voor de Centrale Medezeggenschapsraad.

Medewerkers van de HvA kunnen een stem uitbrengen op een medewerkers-kandidaat voor de betreffende deelraad en een stem voor een medewerkers-kandidaat voor de Centrale Medezeggenschapsraad.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)