Kennisclip: Kwaliteitsafspraken - Hoe zit dat nou precies?

Geüpdatet 10 months ago door Participatie HvA

In deze kennisclip leggen we je uit waar de kwaliteitsafspraken vandaan komen, wat de studievoorschotmiddelen zijn en waarom de medezeggenschap wordt betrokken bij de besluitvorming. De volledige tekst is te vinden onder de video.

In deze eerste kennisclip beantwoorden we de vraag ‘Hoe zit dat nou precies met de studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken?’. Als je deze bekeken hebt, hebben we nog drie kennisclips over dit onderwerp voor je: ‘Waar geven we de studievoorschotmiddelen aan uit?’, ‘Wat wordt van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden verwacht?’ en ‘Welke vragen over de besteding van de studievoorschotmiddelen moeten opleidingscommissies in hun jaarverslag beantwoorden?’

Het geld dat met het afschaffen van de basisbeurs van studenten is vrij gekomen, noemen we studievoorschotmiddelen. De minister heeft met de landelijke studentenverenigingen LSVB en ISO en de verenigingen van de universiteiten en hogescholen afspraken gemaakt over de besteding van deze studievoorschotmiddelen. We noemen die afspraken de kwaliteitsafspraken. In deze kwaliteitsafspraken is vastgelegd dat alle hoger onderwijsinstellingen de studievoorschotmiddelen besteden aan het verbeteren van het onderwijs. De medezeggenschap heeft hierbij  instemmingsrecht. 

Bijlagen

Bij dit artikel horen de volgende bijlagen:

  1. Presentatie: Kwaliteitsafspraken - Hoe zit dat nou precies?
    Bron: Hogeschool van Amsterdam, 2019

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)