Wie houdt de stemmen bij tijdens de verkiezingen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het Centraal Stembureau (CSB) is verantwoordelijk voor het correct laten verlopen van de verkiezingen. Zij moeten ervoor zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd, dat de stembussen opengaan en dat de kandidaten zich kunnen aanmelden. Zij publiceren ook de uiteindelijke resultaten van het stemmen.

Meer weten over het Centraal Stembureau? Kijk dan eens op hun website.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)