Instemming Kwaliteitsafspraken

Geüpdatet 3 months ago door Participatie HvA

Deze informatie is ook te vinden in de kennisclips. Bekijk de kennisclip.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) kiest ervoor om de dialoog met studenten en docenten over de kwaliteitsafspraken op het niveau van de hogeschool, faculteiten en opleidingen te voeren. De nadruk ligt op het niveau van de faculteiten en opleidingen. In lijn hiermee heeft het College van Bestuur bij aanvang van het gesprek over de kwaliteitsafspraken, met de Centrale Medezeggenschapsraad, dat

  • de Centrale Medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op de hogeschoolbrede plannen.
  • de Deelraden instemmingsrecht hebben op de facultaire plannen;
  • de Opleidingscommissies instemmingsrecht hebben op de opleidingsspecifieke plannen;

Door het instemmingsrecht op deze wijze te beleggen zorgt de HvA er voor dat de betrokkenheid van docenten en studenten tot op het niveau van de opleidingen is geborgd. Deze werkwijze sluit aan op de governance van de HvA.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Document: Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024
    Bron: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), mei 2018
  2. Document: Informatie Kwaliteitsafspraken
    Bron: Interstedelijk Studenten Overleg, april 2018

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs