Instemmingsrechten - Concent rights OC/Deelraad/CMR OER 2023-2024

Geüpdatet door ZALQUAH

De instemmingsrechten voor de OER 2023-2024 staan in het document hieronder weergegeven.

Aan de hand van de groen gekleurde balkjes, zie je per gremium (opleidingscommissie, deelraad, Centrale Medezeggenschapsraad) welke instemmingsrechten je hebt. Onderaan de tabel van de instemmingsrechten, staan ook de adviesrechten uitgeschreven per gremium.

Instemmingsrechten OER 2023-2024 NL

The consent rights for the OER 2023-2024 are listed in the document below.

On the basis of the green colored bars, you can see per body (degree program committee, district council, Central Participation Council) which consent rights you have. At the bottom of the table of consent rights, the advisory rights are also set out per body.

Consent rights OER 2023-2024 ENG


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)