Wie beheert de OER-formats?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De formats worden in afstemming met de faculteiten en de CMR beheerd door O&O. Ieder jaar wordt gekeken welk wijzigingen noodzakelijk zijn. Iedere opleidingsmanager zorgt er vervolgens voor dat het format verder wordt aangevuld met de opleidingsspecifieke opleidingsspecifieke informatie.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)