Is er ook een OER voor de master en AD opleidingen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Ja, de AD en masteropleidingen kennen ook beiden een eigen format-OER. Ook voor deze opleidingen gelden opleidingsspecifieke eisen. Wel kan het format afwijken van bijvoorbeeld de bachelor variant, omdat er mogelijk andere eisen worden gesteld.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)