Hoeveel tijd kost het lidmaatschap van een raad?

Geüpdatet 2 months ago door Participatie HvA

De tijdsbesteding verschilt per raad. In het onderstaande overzicht is opgenomen hoeveel tijd voor iedere raad is begroot.

Centrale medezeggenschapsraad

Tijdsbesteding: 0,15fte (ongeveer 6 uur in de week)

Deelraad Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Tijdsbesteding: 0,1fte (ongeveer 4 uur in de week)

Deelraad​ Faculteit Business en Economie

Tijdsbesteding: 0,15fte (ongeveer 6 uur in de week)

Deelraad Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Tijdsbesteding: 0,125fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad Faculteit Gezondheid

Tijdsbesteding: 0,125 fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad Faculteit Maatschappij en Recht

Tijdsbesteding: 0,125fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad Faculteit Onderwijs & Opvoeding

Tijdsbesteding: 0,125fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad Faculteit Techniek

Tijdsbesteding: 0,125fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad Staven en Diensten

Tijdsbesteding: 0,1fte (ongeveer 4 uur in de week)

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de medezeggenschapsverkiezingen, kan je contact opnemen met het Centraal Stembureau door een e-mail te sturen naar centraalstembureau@hva.nl of bezoek het verkiezingsportaal.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)