Instemmingsrechten OC/deelraad/CMR voor de OER 2021-2022

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De instemmingsrechten voor de OER 2021-2022 staan in het document hieronder weergegeven.

Aan de hand van de groen gekleurde balkjes, zie je per gremium (opleidingscommissie, deelraad, Centrale Medezeggenschapsraad) welke instemmingsrechten je hebt. Onderaan de tabel van de instemmingsrechten, staan ook de adviesrechten uitgeschreven per gremium.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)