Moeten huidige raadsleden zich ook kandidaat stellen bij de tussentijdse verkiezingen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Nee, studenten en medewerkers die al zitting nemen in de deelraad of Centrale Medezeggenschapsraad blijven zitten bij tussentijdse verkiezingen en hoeven zich dan niet kandidaat te stellen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)