Wat gebeurt er na 2024 met de studievoorschotmiddelen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het is nog onzeker of de kwaliteitsafspraken die gemaakt zijn over de studievoorschotmiddelen ook na 2024 blijven bestaan.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)