Kan de student rechten ontlenen aan de OER?

Geüpdatet 1 year ago door Centrum voor Medezeggenschap

De student kan aan de OER zijn rechten en plichten ontlenen. De student kan dit document ter ondersteuning gebruiken, wanneer de student vragen heeft over het onderwijs en examens.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)