Heeft de medezeggenschap instemmingsrecht op de studievoorschotmiddelen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Ja, de medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de studievoorschotmiddelen.

  • De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht over de besteding van de studievoorschotmiddelen bij de eigen opleiding(en).
  • De deelraad heeft instemmingsrecht over de besteding van de studievoorschotmiddelen voor facultaire – opleidingsoverstijgende – plannen.
  • De Centrale Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de hogeschoolbrede – faculteitsoverstijgende – plannen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)