Ik heb een brief over belasting ontvangen. Wat nu?

Geüpdatet 4 months ago door Participatie HvA

Dit artikel is geschreven in samenwerking met het Administratief Centrum (AC). .

Niet schrikken. Voor het werk als lid van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie krijg je betaald. Hoeveel je krijgt is vastgelegd in het faciliteringsreglement en dit bedrag wordt bruto uitgekeerd. Omdat de betaling wordt aangemerkt als vacatievergoeding worden geen loonbelasting en/of premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. 

Onder voorwaarden zijn de betalingen aan leden van de medezeggenschap vrijgesteld van loonbelasting en/of premies werknemersverzekeringen. Voorwaarde is wel dat de ontvanger de vergadering waarvoor wordt gedeclareerd heeft bijgewoond.

De Hogeschool van Amsterdam is beleidsmatig verplicht aan de belastingdienst door te geven aan wie zij welke vergoeding heeft uitgekeerd. De declarant krijgt hier jaarlijks een brief over thuisgestuurd. Hierin staat een overzicht van de totaal uitgekeerde vergoeding en wordt medegedeeld dat dit bedrag is doorgegeven aan de belastingdienst. Als je de vergaderingen hebt bijgewoond en je doet aangifte inkomstenbelasting, hoef je de ontvangen vacatiegelden niet op te nemen.

Toch een aanslag ontvangen?

Wanneer de belastingdienst aangeeft dat je belasting over (een deel van) de vacatievergoeding dient te betalen, kan je contact opnemen met het Administratief Centrum van de HvA. Zij zullen de zaak bekijken en je helpen met het opmaken van een bezwaar.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)