Wat is de Reglementen Aanpassingscommissie?

Geüpdatet 1 week ago door Participatie HvA

De Reglementen Aanpassingscommissie is een voorbereidende commissie die een advies aan de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) opstelt betreffende de verschillende reglementen die op het functioneren en de rechten van de medezeggenschap betrekking hebben. Denk hierbij aan het de reglementen voor medezeggenschap en opleidingscommissies, kies- en faciliteringsreglementen. De commissieleden mogen de stukken die in de commissie verstrekt worden delen binnen zowel de eigen raad als met externe personen. Het staat de deelraden en opleidingscommissies vrij om op elk moment advies uit te brengen aan de aanpassingscommissie.

Aanmelden

Als je lid bent van een medezeggenschapsorgaan binnen de Hogeschool van Amsterdam kan je je aanmelden voor de Reglementen Aanpassingscommissie door een e-mail te sturen aan de ambtelijk secretaris van de Centrale Medezeggenschapsraad via cmr@hva.nl.

Vragen over dit artikel?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de Reglementen Aanpassingscommissie, kan je contact opnemen met de Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)