Wat houdt het begrip ‘fraude’ in volgens de OER en wie doet hier uitspraak over?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Fraude kan om verschillende dingen gaan. Wat we onder fraude en plagiaat verstaan staat omschreven in artikel 4.4 en 4.6 van de OER.

De examencommissie doet uitspraken in het geval dat er mogelijk fraude of plagiaat is gepleegd door de student.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)