ChatGPT: moet onze OER daar op aangepast worden?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

ChatGPT is een taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Het is een vorm van Artificial Intelligence. Het is getraind op grote hoeveelheden tekstgegevens en kan in een paar tellen geloofwaardige teksten produceren die gebruikt kunnen worden voor essays, verslagen en andere opdrachten. De onderwijswereld is hierdoor in rep en roer gebracht want het biedt zowel kansen als bedreigingen voor het onderwijs. Een belangrijke vraag die hierover gesteld wordt is of onze fraude- en plagiaatregeling, zoals opgenomen in de OER, voldoende toepasbaar is voor deze ontwikkeling. Dit is bekeken in samenspraak met de afdeling Juridische Zaken en het Voorzittersberaad Examencommissies. De conclusie is dat onze fraude- en plagiaatregeling inderdaad toepasbaar is en niet aangepast hoeft te worden. Een verdere uitwerking van de kansen en bedreigingen wordt momenteel opgesteld door de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek. Het doel is opleidingen en docenten handvatten te geven hoe om te gaan met ChatGPT in het onderwijs.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)