Hoe moet ik de OER lezen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De OER vormt een sluitstuk van het gesprek over onderwijskwaliteit. De medezeggenschap voert heel het jaar het gesprek met verschillende belanghebbenden over de onderwijskwaliteit. Dit kan gaan over de meest uiteenlopende zaken; roosters, online-onderwijs, wijze van toetsen en examinering, studielast voor de student per onderwijseenheid of het evalueren van het gegeven onderwijs. Een aantal van deze zaken worden (kort) in de OER opgeschreven. Eigenlijk zou de OER dus ook gelezen moeten worden als sluitstuk van het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. Een goede vraag om te stellen is dan bijvoorbeeld; “voldoet de OER aan deze standaarden”?


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)