Hoe kijk ik naar een praktische oefening?

Geüpdatet 1 year ago door Participatie HvA

Meer weten over de praktische oefening? Lees dan dit artikel.

Aan de hand van de door de HvA geformuleerde definitie kan woorden opgemaakt dat bij de beoordeling van de praktische oefeningen dient te worden gekeken naar:

  1. Of de oefeningen uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten;
  2. Of de oefeningen gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid;
  3. Of de oefeningen binnen de betreffende onderwijseenheid worden getentamineerd;

Alleen wanneer een oefening voldoet aan alle bovenstaande eisen kan deze als praktische oefening worden gezien en een aanwezigheidseis hebben.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemming op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)