Naar wie kan ik toe met vragen over de verkiezingen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Staat je vraag niet op deze Kennisbank? Neem dan contact met ons op!

Heb je specifieke vragen bijvoorbeeld over de voertaal van de vergaderingen van de medezeggenschap of bijvoorbeeld over het aantal uren dat je zou besteden aan jouw lidmaatschap? Neem dan contact op met de medezeggenschapsraad waarvoor je kandidaat voor wil zijn. De contactgegevens kun je vinden via de website van de medezeggenschap.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)