Kennisclip: Kwaliteiten

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de instemmingsrechten van de opleidingscommissies op hoofdstuk 2.2 besproken. De gesproken tekst is onder de clip uitgeschreven.


Sheet 1 - Introductie

Deze kennisclip gaat in op de kwaliteiten op gebied van kennis, inzichten en vaardigheden. Dit is een van de onderwerpen waarop de opleidingscommissies met ingang van studiejaar 18-19 instemmingsrecht hebben bij de opleidings Onderwijs- en Examenregeling. Eerder gold voor dit onderwerp adviesrecht.

Sheet 2 - Instemmingsrechten OC

Op deze sheet geven we, voor het overzicht, alle onderwerpen waarop per 18-19 instemming is. Het zijn geen nieuwe onderwerpen. Ze waren eerder ook al opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling, maar vielen onder het adviesrecht. Ieder onderwerp wordt behandeld in een afzonderlijke kennisclip.

Sheet 3 - Kwaliteiten

In artikel 7.13 van de Wet of het Hoger en Wetenschappelijke onderwijs (de WHW) wordt het als volgt omschreven: ‘de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven’. In de Onderwijs- en examenregeling is dit beschreven in paragraaf 2.2; eindkwalificaties opleiding. Deze beschrijven het eindniveau waar je als student aan moet voldoen bij afstuderen.

Sheet 4 - Kwaliteiten

Voor het eindniveau van hbo opleidingen is het belangrijk om te weten dat die aan twee voldoen aan twee standaarden. Ten eerste aan de Europese standaard die is vastgelegd in de Dublin descriptoren. Dit zijn vijf algemene standaarden die gelden voor alle opleidingen op hbo niveau in Europa. Binnen Nederland hebben verwante hbo opleidingen een landelijk opleidingsprofiel afgesproken met daarin aangegeven wat het eindniveau van de opleiding is. Deze profielen vind je op de website van de Vereniging Hogescholen. Iedere zes jaar wordt een opleiding geaccrediteerd en beoordeeld aan de hand van deze twee standaarden.

Sheet 5 - Kwaliteiten

De opleidingscommissie kan op de volgende punten letten. Ten eerste zij de eindkwalificaties helder en duidelijk geformuleerd. Kan je je als student er een voorstelling van maken? Ten tweede geven ze een goed beeld van de te bereiken kwaliteiten in kennis, inzicht en vaardigheden? Ten derde, voldoet het aan de Europese en landelijke standaard.

Sheet 6 -  Waar kan ik naartoe met vragen?

De andere kennisclips vindt je op de website van studentengagement. Mocht je naast deze uitleg behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je contact opnemen via de helpdesk OER.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Sheets Kwaliteiten
  2. Instemmings- en adviesrechten medezeggenschap

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)