Wanneer komt de student in aanraking met de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Veel informatie uit de OER staat ook op andere bronnen, zoals opleidingspagina, studiegids, de digitale leeromgeving en A-Z-lijst. De student komt meestal pas in aanraking met de OER als er onduidelijkheid is, bijvoorbeeld bij over het aantal tentamens bij een vak of over instroomeisen. Of bij een conflictsituatie, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)