Wat is het verschil tussen OER en studiegids?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

In de OER staat beschreven hoe het onderwijs en examinering op jouw opleiding uitziet. In de studiegids is de informatie beschreven per vak, bijvoorbeeld de leerdoelen, korte omschrijving van de inhoud, welke studiemateriaal je nodig hebt welke bijeenkomsten er zijn en een toelichting op de toetsing.  


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)