Wat als ik colleges heb of geef tijdens de vergadermomenten?

Geüpdatet 2 months ago door Participatie HvA

De Hogeschool van Amsterdam heeft in haar regelementen opgenomen dat studenten en medewerkers die zitting hebben in een medezeggenschapsraad gefaciliteerd moeten worden. Onder deze faciliteiten valt ook de mogelijkheid tot vergadering. Probeer om met je opleidingsmanager te regelen dat je tijdens vergadering wordt vrij geroosterd. Lukt het niet om vrij geroosterd te worden? Neem dan contact op met Participatie HvA voor ondersteuning.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de medezeggenschapsverkiezingen, kan je contact opnemen met het Centraal Stembureau door een e-mail te sturen naar centraalstembureau@hva.nl of bezoek het verkiezingsportaal.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)