Kwaliteitsafspraken en studievoorschotmiddelen, wat is dat nu precies?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het geld dat vrij kwam toen de basisbeurs van studenten werd omgezet naar een lening, noemen we studievoorschotmiddelen. De minister heeft met de landelijke studentenverenigingen LSVB en ISO en de verenigingen van de hogescholen en universiteiten afspraken gemaakt over de besteding van deze studievoorschotmiddelen; de kwaliteitsafspraken.

In de kwaliteitsafspraken is vastgelegd dat:

  • Alle hoger onderwijsinstellingen de studievoorschotmiddelen besteden aan het verbeteren van het onderwijs.
  • Iedere instelling in een meerjarenplan laat zien waar de middelen aan worden besteed en met welk doel.
  • De medezeggenschap hierbij instemmingsrecht heeft.

De volledige tekst met de kwaliteitsafspraken staat in het document ‘Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 2019-2024’


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)