Wat is een opleidingscommissie?

Geüpdatet 3 months ago door Participatie HvA

De opleidingscommissie: een medezeggenschapsraad binnen de HvA

Wil je meer weten over de advies-en instemmingsrechten en de kerntaak van de Opleidingscommissies? Open dan de OC-wijzer: OC-Wijzer

De Hogeschool van Amsterdam hecht veel belang aan het werk en het oordeel van opleidingscommissies. Kerntaak is het adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscommissie, waarin studenten en docenten zitten, is een serieuze gesprekspartner voor het opleidingsmanagement. Op deze manier is de dialoog tussen opleidingsmanagement, studenten en docenten geborgd.

De opleidingscommissie heeft als wettelijke taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management van de opleiding. De opleidingscommissies hebben met ingang van september 2017, naast het adviesrecht, instemmingsrecht op enkele onderdelen van de Onderwijs-en Examenregeling. Daar bovenop kent de HvA opleidingscommissies extra bevoegdheden toe, die zijn vastgelegd in het OC-reglement.

Bekijk hier het OC-reglement OC-reglement. Liever de Engelstalige versie van het OC-reglement? Zie: OC-reglement (Engelstalig)

De OC is een Medezeggenschapsraad met advies- en instemmingsrechten. Deze zijn gewaarborgd in de OC-wijzer. De OC heeft jaarlijks in ieder geval instemming op de volgende twee onderwerpen:

  1. Onderwijs- en Examenregeling
  2. De kwaliteitsafspraken: studievoorschotmiddelen

Door het uitbrengen van adviezen en het instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling en de studievoorschotmiddelen kunnen de opleidingscommissies belangrijke invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding. De opleidingscommissie fungeert als de spreekbuis van studenten en docenten en dient goed op de hoogte te zijn van wat er op de opleiding gebeurt. Dit betekent dat de opleidingscommissie contact onderhoudt met de achterban en dat het management van de opleiding de opleidingscommissie betrekt bij plannen en ontwikkelingen.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)