Wat als de OC of medezeggenschapsraad niet instemt met de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het kan voorkomen dat de OC of medezeggenschapsraad niet instemt met de OER. Het orgaan dat niet heeft ingestemd, heeft dan vaak gesprekken over waarom zij niet hebben ingestemd of wat hen tegenhoudt om in te stemmen. Soms kan dit met een gesprek met het opleidingsmanagement worden opgelost. Zolang de opleiding niet instemt met de OER, geldt de OER van voorgaand studiejaar.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)