Compenseren, middelen en wegen

Geüpdatet 1 week ago door Participatie HvA

Meer informatie over toetsen en beoordelen? Bekijk de SCORE-pagina

ls er bij een onderwijseenheid meerdere deeltentamens worden afgenomen spelen bij het beoordelen drie aspecten een belangrijke rol:

  1. Binnen onderwijseenheden kunnen deeltentamens worden gecompenseerd. Dit bekent dat een onvoldoende resultaat op een van deeltentamens wordt gemiddeld met een voldoende resultaat op een of meer  van de andere deeltentamens, met als resultaat een voldoende. Er wordt soms een minimum grens gehanteerd voor de onvoldoende, bijvoorbeeld de student moet minimaal een 4 of 4,5 hebben behaald.
  2. Als er geen sprake is van compensatie worden de cijfers gemiddeld. Voor alle deeltentamens moet dan minimaal een voldoende cijfer zijn behaald. Het eindcijfer van de onderwijseenheid is het gemiddelde van deze voldoendes.
  3. Bij weging tellen de cijfers van de deeltentamens niet allemaal even zwaar mee. Met een percentage wordt aangegeven hoe zwaar het cijfer meeweegt. Dit kan worden toegepast bij compenseren en middelen.

Let op: bij geïntegreerde herkansingen is het niet aan te raden om bij het compenseren een ondergrens te hanteren. In deze kennisclip wordt dit nader toegelicht.

Vragen over dit artikel?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek. Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)