Hoe vul ik het format 'Reactie Instemmingsverzoek Onderwijs- en Examenregeling' in?

Geüpdatet 7 months ago door Participatie HvA

Tip: Ben je op zoek naar het format? Ga naar de informatiepagina (link).

Om de opleidingscommissies te ondersteunen bij de instemming op de Onderwijs- en Examenregeling, heeft Participatie HvA in samenwerking met de Beleidsafdeling Onderwijs- en Onderzoek het format Reactie Instemmingsverzoek gemaakt. Dit format bevat alle onderdelen die nodig zijn bij de reactie op het instemmingsverzoek.

Het format

Het format ‘Reactie Instemmingsverzoek Onderwijs- en Examenregeling’ is opgemaakt in de briefopmaak van de Hogeschool van Amsterdam. Het format is gemaakt als template in Microsoft Office Word en opent altijd als een nieuw document. De in te vullen velden zijn allemaal opgemaakt.

Brief

Omdat alle algemene informatie al voor je is vastgelegd, hoef je de brief alleen nog te personaliseren voor je eigen opleidingscommissie.

Afzender

In het vak afzender, deze staat rechtsbovenin de brief, moeten een aantal velden worden ingevuld. Deze velden zijn:

 1. Opleiding
  Vul hier de naam van de opleiding in.
 2. Adres
  Vul hier het adres van de vestigingslocatie van de opleiding in.
 3. Postcode
  Vul hier de postcode van de vestigingslocatie van de opleiding in.
Ontvanger

 In de adresregel moeten een aantal velden worden ingevuld. Deze velden zijn:

 1. Ontvanger
  Vul hier de naam van de opleiding of opleidingsmanager in.
 2. Datum
  Selecteer de datum waarop je deze opmaakt door op de tekst te klikken.
 3. Kenmerk
  Vul dit alleen in wanneer de opleidingscommissie gebruik maakt van kenmerken.
 4. E-mail
  Vul hier het e-mailadres van de opleidingscommissie in.
Hoofdtekst

In de hoofdtekst moeten de volgende velden worden ingevuld:

 1. Ontvangstdatum
  Selecteer een datum door op de tekst te klikken. Het gaat hier om de datum waarop de onderwijs en examenregeling, alsmede het instemmingsverzoek, is ontvangen.
 2. Vergaderdatum
  Selecteer een datum door op de tekst te klikken. Dit gaat om de datum van de vergadering waarin een besluit is genomen over het instemmingsverzoek.
 3. Besluit
  Maak een keuze uit:
  - ‘Instemming’ wanneer de opleidingscommissie instemt.
  - ‘Geen instemming’ wanneer de opleidingscommissie niet instemt.
Handtekening

In het format is ruimte gemaakt voor de handtekeningen van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter/secretaris. Het is van belang dat ten minste de voorzitter tekent.

Bijlage

In de bijlage van het document kan het besluit van de opleidingscommissie worden gespecificeerd of onderbouwd.

 1. Instemming
  Maak een keuze uit ‘Ja’ of ‘Nee’ bij de onderdelen waar instemming voor nodig is.
 2. Opmerkingen en/of advies
  Plaats opmerkingen of breng advies uit in het veld opmerkingen en advisering. Wanneer er geen opmerkingen of adviezen zijn kan dit veld leeg worden gelaten.

Versturen

Als alle velden zijn ingevuld is de brief klaar om aan de opleidingsmanager, faculteitsdecaan en deelraad verzonden te worden. Dit kan middels een kopie of als digitale versie. Bij een digitale versie is het handig als je het document opslaat als PDF-bestand.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)