Kan iedere student/medewerker zich kandidaat stellen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Iedere student kan zich kandidaat stellen. Wel moet de student ingeschreven staan aan de Hogeschool van Amsterdam en mag de student geen bestuursfunctie bekleden.

De medewerker mag zich kandidaat stellen, mits de medewerker niet een van de volgende functies bekleed:

  • Opleidingsmanager
  • Teamcoördinatoren
  • Faculteitsdecaan
  • Directeuren
  • Andere managers
  • Leden van managementteams


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)