Wat is het verschil tussen de OER en het Studentenstatuut?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het Studentenstatuut moet bestaan uit een instellings- en opleidingsspecifiek deel. Het instellingsspecifieke deel geeft een overzicht van bepalingen die voor iedere student gelden. Dit zijn bepalingen die voortkomen uit de wet, zoals de rechtsbescherming van studenten.

Het opleidingsspecifieke deel is de Onderwijs- en Examenregeling. Deze bevat informatie over de opleiding, zoals de opbouw en de beschrijving van de studielast. Omdat de informatie over het onderwijsprogramma bij iedere opleiding verschilt, is de Onderwijs- en Examenregeling een apart document.

We hebben binnen de HvA dus een Studentenstatuut en voor iedere opleiding een aparte Onderwijs- en Examenregeling.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)