Welke medezeggenschapsraden zijn er op de HvA?

Geüpdatet 2 months ago door Participatie HvA

Centrale Medezeggenschapsraad

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van zowel HvA-studenten als -medewerkers over de hele HvA. De deelraden doen hetzelfde op faculteitsniveau. In het onderstaande overzicht kan je alle informatie over de verschillende raden vinden.

Deelraden

De Hogeschool van Amsterdam biedt onderwijs aan vanuit zeven faculteiten. Al deze faculteiten beschikken over een Deelraad doe belast is met het uitvoeren van een medezeggenschapstaak op facultair niveau. Ook voor de medewerkers van de centrale afdelingen en diensten is er een speciale deelraad die de belangen van deze medewerkers.

 • Deelraad Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
  Raadsleden: 12 (6 Medewerkers en 6 Studenten)
  Vergaderlocatie: Dr. Meurerhuis
  Website | E-mail

 • Deelraad Faculteit Onderwijs en Opvoeding
  Raadsleden: 18 (9 Medewerkers en 9 Studenten)
  Vergaderlocatie: Kohnstammhuis
  Website | E-mail

Opleidingscommissies

De HvA kent veel opleidingscommissies. Zij behartigen de belangen van de studenten- en docenten binnen de opleiding(en) en hebben als kerntaak: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Opleidingscommissies zijn samengesteld uit docenten en studenten en de grote is afhankelijk van het aantal studenten dat ingeschreven staat bij de opleiding. Soms bestaan er meerdere opleidingen in een Opleidingscommissie. Dat noemt men een: Cluster.

Het verschil tussen de CMR & Deelraad

Het verschil tussen de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraden is dat de CMR de gesprekspartner is van het College van Bestuur (CvB) en de deelraden spreken met de faculteitsdecanen.

Beide raden hebben als doel het beleid van de HvA te controleren en hebben invloed op het beleid uit te oefenen.

De Deelraad Staven en Diensten (DSD) is het medezeggenschapsorgaan van alle HvA-medewerkers die werkzaam zijn op centraal niveau, bijvoorbeeld de centrale staven en diensten en bestuursondersteuning. De DSD houdt zich actief bezig met het beleid van de staven en diensten en vertegenwoordigen hun belangen bij het CvB.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)