Mag een student een al behaalde opdracht herkansen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Soms wil een student een opdracht herkansen om een hoger cijfer te halen, nadat ze feedback hebben ontvangen. Als het om opdrachten gaat die onderdeel uit maken van de summatieve toetsing (het cijfer telt mee voor het eindcijfer en bij behalen krijgt de student de studiepunten) dan zijn de regels als volgt: de student krijgt twee keer per studiejaar de gelegenheid om de toets te doen en mag een voldoende herkansen.

Of de student dan een nieuwe opdracht moet maken of een bestaande opdracht mag verbeteren en als herkansing indienen, hangt af van de regels die de opleiding hanteert te aan zien van herkansing van de betreffende opdracht.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)