Kan ik als student/medewerker van een faculteit ook mij kandidaat stellen voor een andere deelraad dan mijn eigen faculteit?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Nee, het organisatieonderdeel waar je studeert of werkt, daar kan je jezelf kandidaat voor stellen.

Als student of medewerker aan bijvoorbeeld de faculteit Onderwijs & Opvoeding, kan je jezelf dus niet beschikbaar stellen als kandidaat voor de faculteit Techniek.

Wil je graag iets betekenen voor studenten voor heel de HvA? Dan kan je je kandidaat stellen voor de Centrale Medezeggenschapsraad.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)