Als je deelnameplicht voor praktische oefeningen (artikel 3.5) hanteert, moet je die praktische oefenining dan ook kunnen herkansen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De term 'herkansen' hanteren we alleen voor de toetsing. Bij de praktisch oefening gaat het om competenties die op de opleiding moeten worden aangeleerd. Met andere woorden: de opleiding biedt de juiste leeromgeving om de bepaalde competenties te verwerven. Als een student om redenen niet voldoende aanwezig kan zijn dan moet de opleiding inderdaad extra gelegenheid bieden. Herkansing als definitie zou veronderstellen dat het gaat om toetsing en dat is de praktische oefening niet.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)