Heeft de OC instemming op de studielast van de aantal uren (EC) die voor een vak worden gerekend?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

De OC heeft instemmingsrecht als het gaat om het aantal uren (EC) die aan een onderwijseenheid worden toegekend. Aan een vak dat 3 studiepunten (EC) telt wordt 84 uur studietijd gerekend. De OC heeft instemmingsrecht om kritisch te kijken naar de invulling van het vak en of daar inderdaad 84 uur voor gerekend kan worden. Misschien is het aantal ingevulde uren dat je aan het vak zou moeten besteden, wel erg onderschat en blijkt dat je veel meer tijd kwijt bent dan 84 uur door extra opdrachten of dergelijk zaken.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)