Wat moet de opleidingscommissie opnemen in het jaarverslag over de kwaliteitsafspraken?

Geüpdatet 6 months ago door Participatie HvA

Deze informatie is ook te vinden in de kennisclips. Bekijk de kennisclip.

Om te controleren of onderwijsinstellingen zich houden aan de afspraken is afgesproken dat onderwijsinstellingen jaarlijks verantwoording afleggen over de voortgang, zowel voor wat betreft inhoud als het proces. Aan de hand van het jaarverslag van de medezeggenschap zal Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar toets uitvoeren.

Opleidingscommissies

De opleidingscommissies spelen bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een grote rol in het proces rondom de kwaliteitsafspraken en de verdeling van de studievoorschotmiddelen. Om deze reden wordt verwacht dat de opleidingscommissies in hun jaarverslag rapporteren over de besteding van de middelen en hun betrokkenheid hierbij.

Verslaglegging

Om opleidingscommissies te helpen bij het schrijven van het hoofdstuk over de kwaliteitsafspraken is een handreiking beschikbaar, waaruit het hoofdstuk kan worden opgebouwd. De onderstaande onderdelen zijn opgenomen om inzicht te verkrijgen in de betrokkenheid en oordeel over de verwezenlijking van de plannen. Daarnaast kan een opleidingscommissie ook extra achtergrondinformatie opnemen in het jaarverslag.

Geef een antwoord op:

  1. Op welke wijze was de opleidingscommissie betrokken bij de totstandkoming van de plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming erover?
  2. Op welke wijze is de opleidingscommissie geïnformeerd over de realisatie van de plannen?      

Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van: 

  1. De betrokkenheid van de opleidingscommissie bij het ontwikkelen van plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming erover: Volwaardige gesprekspartner, tijdig betrokken, plannen ter instemming voorgelegd?
  2. De informatie die de opleidingscommissie krijgt over de realisatie van de plannen: Voldoende helder en op de afgesproken momenten?
  3. De realisatie van de plannen. Zijn de plannen naar het oordeel van de opleidingscommissie wel of niet in voldoende mate gerealiseerd?

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)