Hoe ziet een meerjarenplan er nu precies uit?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

In de meerjarenplannen van de opleidingen moet worden beschreven wat zij met de besteding gaan doen, hoe ze dat willen bereiken, welke afspraken zij maken met de medezeggenschap en hoeveel geld er wordt besteed aan de plannen. Kijk in de voorbeelden van meerjarenplannen hoe dit uitgewerkt kan worden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)