Wanneer mag een opleiding een onderwijseenheid tot artikel 3.5: praktische oefening rekenen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De praktische oefening moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een onderwijseenheid mag niet zomaar als praktische oefening wordt aangemerkt. Hieronder lees je aan welke voorwaarden de praktische oefening moet voldoen.  

Oefeningen die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten en die gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid, en die binnen de betreffende onderwijseenheid worden getentamineerd.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)