Kennisclip: Waar geven we de studievoorschotmiddelen aan uit?

Geüpdatet 10 months ago door Participatie HvA

In deze kennisclip vertellen we je waar de studievoorschotmiddelen aan uitgegeven kunnen worden en welke thema's voor de Hogeschool van Amsterdam gelden. De volledige tekst is te vinden onder de video.

In deze tweede kennisclip over de studievoorschotmiddelen beantwoorden we de vraag ‘Waar geven we de studievoorschotmiddelen aan uit?’.

Bij de landelijke kwaliteitsafspraken is afgesproken om de studievoorschotmiddelen te besteden aan zes thema’s. Deze thema’s zijn:

 • intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
 • meer en betere begeleiding van studenten
 • studiesucces
 • onderwijsdifferentiatie
 • passende en goede onderwijsfaciliteiten
 • verdere professionalisering docenten (docentkwaliteit)

Ook is landelijk afgesproken dat de plannen om de middelen te besteden moeten passen bij het beleid van de hogeschool. Voor de HvA betekent dit dat de inzet van de studievoorschotmiddelen moet passen binnen de hogeschoolbrede strategische programma’s. 

 • verhogen aantal docenten
 • studeerbaar en robuust onderwijs
 • flexibilisering
 • honours
 • onderzoek in onderwijs
 • studentengagement
 • professionalisering
 • goed georganiseerd onderwijs

Bijlagen

Bij dit artikel horen de volgende bijlagen:

 1. Presentatie: Kwaliteitsafspraken - Waar geven we de middelen aan uit?
  Bron: Hogeschool van Amsterdam, 2019

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)