Wie mogen er meerjarenplannen aandragen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

In principe mogen alle studenten en docenten plannen aandragen, maar vaak verloopt dit contact via de medezeggenschap. Als je een plan hebt is het aan te raden eerst contact op te nemen met de medezeggenschap: de opleidingscommissie voor opleidingsspecifieke plannen, de faculteitsraad voor faculteitsbrede plannen en de Centrale Medezeggenschap voor hogeschoolbrede plannen. De medezeggenschap zet zich ook in voor betrokkenheid van de achterban bij het opstellen van de plannen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)