Hoeveel geld kan ik aanvragen bij het Participatie Fonds?

Geüpdatet 1 year ago door Participatie HvA

Er is geen harde grens voor het bedrag dat aangevraagd kan worden. Wel wordt er door de beoordelingscommissie gekeken naar de redelijkheid van de aanvraag. Ter indicatie: de toekenningen van aanvragen varieren van enkele tientallen tot maximaal enkele honderden euro's. Het gebeurt niet vaak dat een aanvraag van een hoger bedrag kan worden toegekend.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)