Wat is de taak van de opleidingscommissies?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De opleidingscommissie heeft tot taak om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en controleren door middel van instemmings-en adviesrechten. De opleidingscommissie houdt zich dus bezig met de onderwijskwaliteit van de opleiding(en).

In sommige opleidingscommissies zijn meerdere opleidingen samengevoegd, dit noemen wij een cluster.

De opleidingscommissie houdt zich in een studiejaar bezig met een aantal grote onderwerpen die invloed hebben op de onderwijskwaliteit:

  • Onderwijs- en Examenregeling
    In de onderwijs- en examenregeling zijn de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd die te maken hebben met de inrichting van het onderwijs en examens van de opleiding. De opleidingscommissie heeft hierop instemmings- en adviesrechten.

  • Kwaliteitsafspraken/Studievoorschotmiddelen
    In de kwaliteitsafspraken is vastgelegd waar hogescholen en universiteiten de studievoorschotmiddelen aan mogen besteden. Met studievoorschotmiddelen wordt het geld bedoeld dat vrijkwam toen de basisbeurs van studenten werd omgezet naar een lening. De middelen worden besteed ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie heeft instemmings- en adviesrechten op de besteding van de studievoorschotmiddelen in de opleiding en zij mag plannen aandragen waaraan zij denken dat de middelen zouden moeten worden besteed.

  • Jaarplan opleiding
    Elke opleiding schrijft een jaarplan. Hierin blikken zij terug op het vorige jaar en evalueren zij hun doelstellingen. Ook voor het komend studiejaar schrijft de opleiding weer een jaarplan met nieuwe doelstellingen en hoe zij deze willen behalen. De opleidingscommissie heeft hierop instemmings- en adviesrecht.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)