Mag de opleidingscommissie schuiven met het aantal te besteden middelen binnen de gemaakte plannen?

Geüpdatet 6 months ago door Participatie HvA

Door het jaarlijks bijstellen van de plannen, kunnen de bestedingen van de middelen gewijzigd worden. Als de opleidingscommissie vindt dat er te veel of te weinig uren/middelen naar een bepaald plan gaan, kunnen de uren/middelen in overleg met de opleidingsmanager worden verschoven.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)