Kennisclip: Wat wordt van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden verwacht bij de inzet van studievoorschotmiddelen?

Geüpdatet 10 months ago door Participatie HvA

In deze kennisclip vertellen we je meer over de rol van de medezeggenschap op de Hogeschool van Amsterdam bij de besluitvorming en instemming van de kwaliteitsafspraken. De volledige tekst is te vinden onder de video.

In deze derde kennisclip over de studievoorschotmiddelen beantwoorden we de vraag: “Wat wordt van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden verwacht bij de inzet van studievoorschotmiddelen?”

De HvA kiest ervoor om het gesprek met studenten en docenten over de inzet van de studievoorschotmiddelen op drie niveaus te voeren. Op het niveau van de hogeschool, faculteiten en de opleidingen. We hebben afgesproken dat opleidingscommissies en medezeggenschapsraden op de volgende manier instemmingsrecht krijgen:

  • de opleidingscommissie op de inzet van de studievoorschotmiddelen bij opleidingen;
  • de facultaire medezeggenschapsraad op de inzet van de studievoorschotmiddelen voor facultaire – opleidingsoverstijgende – plannen;
  • de centrale medezeggenschapsraad op de hogeschoolbrede – faculteitsoverstijgende – plannen.

We bespreken zowel de plannen voor de studievoorschotmiddelen als de voortgang met opleidingscommissies en medezeggenschapsraden. Jaarlijks kijken we samen of de plannen worden voortgezet, bijgesteld / vernieuwd of stopgezet.

Bijlagen

Bij dit artikel horen de volgende bijlagen:

  1. Presentatie: Kwaliteitsafspraken - Wat is de rol van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden?
    Bron: Hogeschool van Amsterdam, 2019

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar kwaliteitsafspraken@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)