Wijzigingenoverzicht Instemmings- en Adviesrechten

Geüpdatet 4 months ago door Participatie HvA

Om medezeggenschapsraden te ondersteunen bij de instemming op de Onderwijs- en Examenregelingen heeft de Hogeschool van Amsterdam een overzichtsdocument opgesteld waarin de instemmings- en adviesrechten per artikel in aan de hand van de indeling van het Format Onderwijs- en Examenregeling worden weergegeven.

Geschiedenis

Het overzicht instemmings- en adviesrechten Onderwijs- en Examenregelingen wordt per traject uitgegeven. Hieronder kan je de documenten van de afgelopen jaren vinden:

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)