Wie beoordeelt of de studievoorschotmiddelen goed worden besteed?

Geüpdatet 4 months ago door Participatie HvA

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) beoordeelt bij alle hogescholen en universiteiten of zij de studievoorschotmiddelen besteden zoals is afgesproken. In de documenten hieronder kun je meer lezen over de wijze van beoordeling en de toetsmomenten.

Documenten: kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024 + aandachtspunten planfase kwaliteitsafspraken + herstelbeoordeling plan fase kwaliteitsafspraken.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)