Voor wie besluit de Centrale Medezeggenschapsraad over de meerjarenplannen?

Geüpdatet 9 months ago door Centrum voor Medezeggenschap

Hogeschoolbrede projecten, zoals Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO).


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)