Voor wie besluit de Centrale Medezeggenschapsraad over de meerjarenplannen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Hogeschoolbrede projecten, zoals Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO).


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)